Jedinica za kvalitetu

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Srećko Marinković, dr.med.specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

 

Voditelj jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete  zdravstvene zaštite

Manda Pavičić Naglić mag.med.techn.univ.spec.admin.sanit.

 

Medicinska sestra za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija

Ruža Uremović mag.med.techn

 

Stručni suradnik za kvalitetu

Sanja Prša mag.admin.sanit.univ.spec.admin.sanit.

 

E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
• Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
• Povjerenstvo za kvalitetu
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite ustrojena je 2012. godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite kojim je utvrđeno da su sve zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika obvezne ustrojiti posebnu jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.
Aktivnosti Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite:
• uspostavljanje, razvijanje i poboljšanje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta u svim organizacijskim jedinicama Opće bolnice Gospić,
• izrada kompletne dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom,
• implementacija i održavanje sustava upravljanja kvalitetom,
• nadzor, procjena učinkovitosti i stalno poboljšavanje sustava,
• postavljanje ciljeva za narednu godinu, provođenje svih potrebnih mjera za osiguranje provedbe ciljeva, te analiziranje u svrhu utvrđivanja pokazatelja kvalitete,
• organiziranje internih audita,
• izrada izvještaja o potrebnim poboljšanjima sustava,
• evidencija i obrada pritužbi pacijenata,
• provođenje mjerenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika – anketiranje,
• nadzor i edukacija o pravilnom ispunjavanju medicinske i sestrinske dokumentacije,
• edukacija zaposlenika o upravljanju kvalitetom,
• provođenje mjera prevencije i praćenja neželjenih događaja prema pacijentu i osoblju,
• poticanje preventivnih mjera održavanja medicinske i nemedicinske opreme,
• praćenje pokazatelja kvalitete, izrada izvještaja i analiza na području upravljanja kvalitetom,
• surađivanje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
• nadzor i provedba preporuka, postupaka i mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija,
• edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, osoba na školovanju, pacijenata i posjetitelja,
• praćenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi prema utvrđenim prioritetima,
• pružanje savjetodavne i stručne pomoći pri zbrinjavanju zdravstvenih radnika nakon profesionalne ekspozicije infektivnim bolestima uključujući one koje se prenose krvlju,
• sudjelovanje u unapređenju Bolničkog informacijskog sustava.

  • Propisi

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite:

https://www.zakon.hr/z/1763/Zakon-o-kvaliteti-zdravstvene-za%C5%A1tite
Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_79_1693.html

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_704.html

Plani i program mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_114_3014.html

Zakon o zdravstvenoj zaštiti:
http://www.zakon.hr/z/190/Zakon-o-zdravstvenoj-za%C5%A1titi

MISIJA I VIZIJA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

PRAVA PACIJENATA

Ciljevi kvalitete

Politika kvalitete

Vrijednosti Opće bolnice Gospić

Informativni letak za zaposlenike Opće bolnice Gospić

Eticki kodeks

PRAVILNIK O KONTROLI KVALITETE I OSIGURANJU PROVOĐENJA PROPISA S PODRUČJA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆOJ BOLNICI GOSPIĆ

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

 

Opća Bolnica Gospić