Odgovornosti pacijenata

Dok ste PACIJENT u Općoj bolnici Gospić, imate ove obveze i odgovornosti:

  • Dati točne i potpune podatke o svojoj bolesti, liječenju, lijekovima, prošlim boravcima u bolnici i svemu što je povezano s vašim zdravljem.
  • Ukoliko ne razumijete tijek liječenja koji se provodi konzultirajte s dežurnim liječnikom ili medicinskom sestrom.
  • Obavijestiti dežurnog liječnika ili medicinsku sestru o promjenama stanja ili pogoršanju u toku liječenja.
  • Dežurnog liječnika ili medicinsku sestru redovito informirati o potrebama za kontrolu boli.
  • Pružiti odgovarajuće podatke o zdravstvenom osiguranju i načinu plaćanja troškova liječenja. Pacijent treba osigurati plaćanje svojih računa, a ukoliko ima financijskih problema, može s bolnicom dogovoriti plaćanje u više rata.
  • Razumjeti da može biti potrebno premještanje pacijenta u drugi krevet i na drugi odjel Bolnice.
  • Biti uljudan i obziran prema drugim pacijentima i bolničkom osoblju. Od pacijenta se očekuje da poštuje mir i tišinu u bolnici i čuva bolnički inventar.
  • U bolnici se ne puši.
  • Primati posjete u za to određeno vrijeme i obavijestiti posjetitelje o propisanom vremenu.
  • Nastojati nakon otpusta u primjereno vrijeme otići kući.
Opća Bolnica Gospić