INTERNISTIČKA DJELATNOST AMBULANTI

KONTAKT I NARUČIVANJE NA PREGLEDE:

CentralnI prijem: 053/658-531 od 13 – 15 h

Na fax : 053/573-488 ili kod svog liječnika opće prakse.

Na dijagnostičke preglede (holtere i ergometriju ) možete se naručiti na 053/658-518 (13 – 15 h)

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak – petak: 07 – 15 h

jedan dan u tjednu prema rasporedu: 12 – 20 h

PREGLEDI:

  1. PREGLED SPECIJALISTE INTERNISTE
  2. PREDOPERACIJSKI PREGLED I MIŠLJENJE
  3. EKG 12 KANALNI SA OČITANJEM
  4. 24-satni holter -EKG (kontinuirano snimanje ekg-a tijekom 24 sata)

5.HOLTER TLAKA (kontinuirano snimanje krvnog tlaka tijekom 24 sata)

  1. UZV SRCA

7.ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE  (test opterećenja na traci)

  1. UZV doppler venske /arterijske cirkulacije donjih ekstremiteta  ( srijeda ) 

DJELATNICI:

IVAN SESAR, dr. med. spec.  INTERNISTA, sub. spec. kardiologije

IVANKA KRMPOTIĆ, dr. med. spec.  INTERNISTA, sub. spec. endokrinlogije

ANTON RATKOVIĆ, dr. med. spec. INTERNISTA, sub. spec. gastroenterologije

STIPO LUKAČ, dr.med.spec. INTERNISTA

KRISTINA RUKAVINA ŽIVKOVIĆ, dr.med.spec. INTERNISTA

Milan Miletić, med. tehničar

Ljiljana Božidar, med. sestra

CENTAR ZA DIJABETES

 

RADNO VRIJEME:

Svaki utorak: 07 – 13 h

Individualna edukacija pacijenata: 13 – 15 h

 

PREGLEDI:

  1. PREGLED SPECIJALISTE INTERNISTE –DIJABETOLOGA
  2. DNEVNA DIJABETOLOŠKA BOLNICA
  3. EDUKACIJA O PREHRANI I TERAPIJI PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLESTI

DJELATNICI:

IVANKA KRMPOTIĆ, dr. med. spec. INTERNISTA     

             

DNEVNA INTERNISTIČKA  BOLNICA

RADI ISKLJUČIVO PO PREPORUCI SPECIJALISTE INTERNISTE

RADNO VRIJEME : 

ponedjeljak – petak: 07 – 15 h

jedan dan u tjednu prema rasporedu: 12 – 20 h

DJELATNICI:

IVAN SESAR, dr. med. spec.  INTERNISTA, sub. spec. kardiologije

IVANKA KRMPOTIĆ, dr. med. spec.  INTERNISTA, sub. spec. endokrinologije

ANTON RATKOVIĆ, dr. med. spec. INTERNISTA, sub. spec. gastroenterologije

STIPO LUKAČ, dr.med.spec. INTERNISTA

KRISTINA RUKAVINA ŽIVKOVIĆ, dr.med.spec. INTERNISTA

Opća Bolnica Gospić