Odjel za unutarnje bolesti

Kontakt:

tel: 053/572-433; 658-544; 658-556

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonske informacije:

Svakim radnim danom: 13 – 14 h

Vikendom i blagdanom: 17 – 18 h

Posjete bolesnicima:

Radnim danom: 15 – 17 h

Vikendom i blagdanom: 14 – 16 h

 

Liječnici:

Voditelj Odjela:

Ivan Sesar , dr. med, spec. internist, sub. spec. kardiologije

Odjelni liječnici:

Ivanka Krmpotić, dr. med. spec. internist, sub. spec. endokrinolog

Anton Ratković, dr. med. spec. internist, sub. spec. gastroenterologije

Stipo Lukač, dr. med. spec. internist

Kristina Rukavina-Živković, dr. med. spec. internist

dr.sc. Ivanka Jelić, dr. med.spec. neurolog

Marija Stoisavljević, dr. med. spec. neurolog

Glavna sestra Odjela:

Marina Mandić, bacc. med. tech.

Specijalizanti:

Mateo Borovac, dr. med, specijalizant neurologije

Medicinske sestre na Odjelu za unutarnje bolesti:

Sandra Jukić, med. sestra

Josipa Šaban, bacc. med. tech.

Dražen Barbir, med. tech.

Svjetlana Šimić, med. sestra

Marijana Mataić, med. sestra

Nada Sekulić, med. sestra

Doris Divković, med. sestra

Josipa Vukelić, med. sestra

Dragana Jengić, med. sestra

Kristina Lukić, med. sestra

Anite Valentić, med. sestra

Katarina Moler, med. sestra

 

 Specifičnosti:

         Na odjelu ima 26 kreveta. Odjel na godišnjoj razini primi od 1300 do 1500 bolesnika.

Odjel djeluje na principu opće internističke skrbi te se na Odjelu zbrinjavaju i dijagnostički obrađuju bolesnici sa kardiovaskularnim, gastroenterološkim, pulmološkim, endokrinološkim, nefrološkim  i infektološkim bolestima te bolesnici sa neurološkim bolestima.

 

PRIJAM BOLESNIKA NA LIJEČENJE

Bolesnik se prima na liječenje u Bolnicu temeljem uputnice liječnika PZZ (redovan prijam) ili nakon pregleda i obrade bolesnika na bolničkom hitnom prijemu (hitan prijem)

REDOVAN PRIJAM

Svakim radnim danom od 07-15 h temeljem uputnice liječnika PZZ i upisa u prijemnu kancelariju Opće bolnice Gospić

Nakon upisa pregled bolesnika liječnik internista/neurolog obavlja  u internističkoj/neurološkoj ambulanti koja se nalazi polikliničkim prostorijama

Prije smještaja bolesnika u bolesnički krevet, obavezno se obavlja osobna higijena (kupanje)

Smještaj bolesnika na odjelu u vrstu bolesničke sobe ovisi isključivo o medicinskoj dijagnozi

HITAN PRIJAM

Svakim danom u tjednu kroz 24 sata

Prijam na odjel nakon pregleda i obrade na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu,a po odluci liječnika specijaliste interniste/neurologa

PLAN LIJEČENJA

Od trenutka primitka na bolnički odjel, bolesnik se mora za vrijeme liječenja i boravka u bolnici pridržavati odredaba i uputa liječnika i drugih zdravstvenih radnika u cilju što bržeg oporavljanja i ozdravljenja

 Svakog bolesnika važno je upoznati s  odredbama kućnog reda

Kod propisivanja terapije nadležni liječnik radi po svome vlastitom nahođenju, postupajući kod toga u skladu s pravilima medicinskih znanosti, te protokolima liječenja i standardiziranih smjernica

Prije propisivanja načina liječenja odnosno terapije, odjelni liječnik specijalist može zatražiti da se prethodno ili tijekom trajanja liječenja izvrše potrebni laboratorijski, radiološki i drugi specijalistički pregledi kako bi se moglo što prije odrediti dijagnozu, način i tijek liječenja.

Kod određenih kriterija koje u propisivanju pojedinih fizikalno-terapeutskih postupaka ukoliko je potrebno zatražit će se pregledi i mišljenje i ostalih liječnika  specijalista (konzilijarni pregled)

Vizitu na odjelu tijekom dopodneva s početkom u 8 h obavlja stručni tim zdravstvenih radnika na odjelu u sastavu: voditelj bolničkog odjela, liječnik specijalist na odjelu, glavna medicinska sestra odjela, sobna medicinska sestra

Popodnevna vizita na odjelu obavlja se svakog dana u 17,00 sati

ZDRAVSTVENA  NJEGA BOLESNIKA

Bolesniku se tijekom njegovog boravka u Bolnici mora, uz liječenje, pružati i sva potrebna njega s obzirom na vrstu bolesti, a u skladu sa suvremenim medicinskim dostignućima i standardima.

Njega bolesnika sastoji se naročito od:

  1. brige zdravstvenih i drugih radnika Bolnice da se bolesniku na vrijeme osigura, omogući i pruži potrebna liječnička i druga pomoć
  2. ispravne prehrane za vrijeme bolesti i boravka na liječenju u Bolnici
  3. brige da se bolesniku omogući održavanje osobne higijene
  4. održavanje higijene u bolesnikovoj okolini
  5. brige da se bolesniku osigura potreban mir, a prema potrebi i okupacijska razonoda (televizor)
  6. pravilnog i susretljivog odnosa svih radnika Bolnice prema bolesniku te njegovu fizičkom i psihičkom stanju za vrijeme boravka u Bolnici, a posebno za vrijeme akutne bolesti

Za održavanje osobne higijene bolesnika, pored samog bolesnika ovisno o kategorizaciji zdravstvene njege obavlja medicinska sesetra

 OTPUST BOLESNIKA S LIJEČENJA

Bolesnik se otpušta s odjela

  1. nakon završenog liječenja
  2. na vlastiti zahtjev odnosno na zahtjev zakonskog skrbnika

Kad bolesnik na vlastiti zahtjev želi napustiti Bolnicu, protivno savjetu  odjelnog liječnika da ostane, bolesnik odnosno njegov zakonski skrbnik mora potpisati izjavu o samovoljnom napuštanju liječenja u Bolnici (OP-003.02.-INT)

Na dan otpusta bolesnik dobiva svu potrebnu dokumentaciju  (otpusno pismo,otpusnicu,račun bolničkog liječenja);

Otpusno pismo zdravstvene njege – ukoliko zdravstveno stanje bolesnika zahtjeva daljnji nastavak zdravstvene njege

PREMJEŠTAJ BOLESNIKA U DRUGE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ukoliko zdravstveno stanje bolesnika  po procjeni liječnika specijaliste zahtjeva bolničko liječenje u ustanovi višeg ranga,isti bolesnik biti će upućen s odgovarajućom medicinskom pratnjom u Klinički bolnički centar gdje mu se može pružiti odgovarajuće liječenje

Premještaj za liječenje u drugoj ustanovi može zatražiti i bolesnik ili zakonski skrbnik – vezano za isti zahtjev postupa se prema odredbi kolegija liječnika  na dan zahtjeva zdravstvene ustanove u kojoj se bolesnik liječi i odredbi liječnika Kliničkog bolničkog centra.

 

Opća Bolnica Gospić