OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM (OHBP)

Kontakt:

 Tel: 053/658-481

        053/658-482

Voditelj:

Margareta Bajo - Dadić dr. med., specijalist infektologije

Glavni tehničar:

Marin Maras,mag.med.techn

Doktori medicine:

Josip Ranogajec, dr.med.

Medicinske sestre i tehničari:

Marina Župan, bacc.med.techn

Milana Biljanić-Hodak

Josipa Mrkonjić,bacc.med.techn

Suzana Cindrić, bacc.med.techn

Marija Cindrić - Ivašćanin

Ivanka Radaković, bacc.med.techn

Marijana Horvat, bacc.med.techn

Danijela Orešković

Zvezdana Miletić

Specifičnosti:

Počeo je sa radom 09.12.2013 godine, a kroz njega godišnje pregleda se i obradi oko 15 000 pacijenata, te se smatra jednim od najfrekventnijih odjela u OB Gospić.

OHBP je središnje mjesto za prijem, obradu i zbrinjavanje hitnih bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu. Prilikom dolaska u OHBP pacijenti su dužni sa sobom ponijeti uputnicu od obiteljskog liječnika ili Hitne medicinske pomoći, zdravstvenu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju, te popis lijekova koje pacijent uzima. Svaki bolesnik dolaskom na Objedinjeni hitni bolnički prijem prolazi kroz proces trijaže (proces određivanja prioriteta liječenja bolesnika)kojom se određuje kategorija hitnosti ovisno o tegobama ili ozljedi. Na trijaži rade med. sestre/ tehničari koji su posebno educirani za trijažu, a u odjelu rade prvostupnici sestrinstva i med. sestre/tehničari sa srednjom medicinskom školom.

Trijažna skala ima 5 kategorija hitnosti, kojom se određuje maksimalno vrijeme čekanja na pregled liječnika, što iznosi od 0-120 min. To znači, da će bolesnici s težim stanjem biti pregledani prije od ostalih pacijenata, bez obzira kojim su se redoslijedom javili u hitnu službu.

U odjelu se provode dijagnostički i terapijski postupci (EKG,RTG,UZV,CT, laboratorijski nalazi i slično), te pregled određenog specijaliste. Nakon obrade i postavljanja krajnje dijagnoze pacijent se otpušta na kućnu njegu ili se hospitalizira.

STRUKTURA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA:

TRIJAŽNI PULT

Prvo je mjesto kontakta pacijenta s odjelom. Ovdje se provodi postupak trijaže.

AKUTNI DIO

Jedinica opremljena je monitorima za praćenje svih životnih funkcija te svom potrebnom opremom za liječenje teških stanja, centralnim dovodom kisika, infuzomatima, te kolicima za reanimaciju. Ovdje se smještaju životno ugroženi pacijenti koji zahtijevaju stalni nadzor i skrb.

SUBAKUTNI DIO

O ovaj se dio smještaju pacijenti koji nisu životno ugroženi, koji su na promatranju za vrijeme dijagnostičko - terapijskih postupaka, te koje zbrinjavaju liječnici različitih specijalnosti, do postavljanja dijagnoze te otpusta ili primitka u bolnicu.

REANIMACIJA

U slučaju zastoja disanja i rada srca, pacijenta se smješta u salu za reanimaciju koja je opremljena svom potrebnom opremom, koja bi mogle vratiti izgubljene životne funkcije.

 

OPERACIJSKA SALA ZA MALE KIRURŠKE ZAHVATE

Tu se zbrinjavaju se pacijenti kojima je potrebna obrada rane, šivanje, manji kirurški zahvati, namještanje slomljenih koštanih.

 

AMBULANTA ZA PREGLEDE

U ovim se ambulantama obavlja pregled pacijenata s lakšim stanjima, kao i uzimanje krvi za laboratorijske pretrage. Nakon pregleda pacijenti čekaju rezultate pretraga u čekaonici odjela.

GIPSAONA

U odjelu postoji gipsaona gdje se obavlja imobilizacija.

ČEKAONICA

 Lakši bolesnici koji čekaju rezultate pretraga čine to u čekaonici .

 

Opća Bolnica Gospić