Etičko povjerenstvo

 Etičko povjerenstvo osigurava obavljanje djelatnosti OB Gospić na načelima medicinske etike i deontologije.

 • Članove imenuje Upravno vijeće OB Gospić i to: četiri radnika OB Gospić, od kojih su tri člana medicinske struke, a 1 član nemedicinske struke.
 • 1 osoba nemedicinske struke koja nije radnik OB Gospić, a koja se istakla svojim znanstvenim i društvenim radom,
 • Predsjednika biraju članovi između sebe.
 • Donosi Pravilnik o svom radu.

Članovi i predsjednik Etičkog povjerenstva:

 1. Mirjana Pećina, dr.med. – predsjednik
 2. Darko Gusić, dr.med. – član
 3. Ingeborg Božičević, dr.med. – član
 4. Mons. Mile Čančar – član
 5. Milan Bašić, struč.spec.inf. - član

Etičko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OB,
 • odobrava znanstvena istraživanja u OB,
 • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OB.
Opća Bolnica Gospić