Pedijatrijska ambulanta

Pedijatrijska ambulanta radi od 09 h do 13 h (u ambulanti se pregledavaju bolesna djeca, sva djeca iz hitnog prijema, te provodimo i redovno cijepljenje zdrave djece ovisno o narudžbi u određene dane u tjednu)

U kabinetu za pedijatrijsku dijagnostiku obavljamo pregled ultrazvuka mozga i kukova za novorođenčad i dojenčad.

Sve narudžbe za preglede i ultrazvuk se provode na broj telefona centralnog prijema 053 658 531 ili broj fax-a 053 573 -488

Opća Bolnica Gospić