Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Funkcija Povjerenstva je provođenje, praćenje i nadziranje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija. Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

Opća Bolnica Gospić