Zakoni, propisi i akti

 

Djelatnosti iz područja rada Opće bolnice Gospić regulirani su osnovnim zakonskim propisima
Prava i dužnosti zdravstvenih radnika

Prava i dužnosti zdravstvenih radnika ponajprije su regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,
a na druga pitanja u vezi s profesionalnim obavljanjem zdravstvene djelatnosti koja navedeni zakon ne uređuje,
primjenjuju se odredbe posebnih zakona o profesijama u zdravstvu:

Financijsko poslovanje

neposredno je regulirano osnovnim zakonskim propisima, a posljedično financijsko izvještavanje temelji se na primjeni:

Ugovornog odnosa s HZZO-om i ostalih zakonskih propisa, te interne odluke, mjere i aktivnosti uprava zdravstvenih ustanova poput:
Pravilnika o rashodu daljnjem postupanju s rashodovanom imovinom; Procedura evidencija o odrađenom prekovremenom radudjelatnika;
Procedura o stvaranju ugovornih obveza; Procedura likvidiranja računa; Procedura evidentiranja i obračuna odrađenog rada i sl.

 

Akti Opće bolnice Gospić

 

Pravilnici

 

Opća Bolnica Gospić