ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

 

Anesteziološka ambulanta

Anesteziološka ambulanta također se nalazi na 1. katu, a pregled bolesnika vrši specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. U anesteziološkoj specijalističkoj ambulanti procjenjujemo i optimiziramo bolesnikovo stanje prije operacije, te bolesniku dajemo informacije o pojedinim vrstama anestezije kao i o postupcima koji se pri tome izvode.

Za pregled se nije potrebno naručiti, već se s postojećom uputnicom pregled obavlja istog dana. Uz uputnicu za specijalistički pregled potrebno je imati tražene laboratorijske nalaze, očitani EKG i očitani RTG pluća i srca. Ukoliko bolesnik boluje od neke kronične bolesti i redovito se kontrolira kod nadležnog specijaliste, potrebno je donijeti i svu postojeću dokumentaciju.

Svi bolesnici predviđeni za elektivni ili hitni operacijski zahvat potpisuju suglasnost i informirani pristanak za primjenu anestezije kojim potvrđuju da su obavješteni o postupcima i mogućim komplikacijama za vrijeme anestezije, kao i da pristaju na predložene, a u slučaju potrebe i na druge anesteziološke postupke. Pismena suglasnost za primjenu anestezije nije obavezna jedino ako bi zbog njenog pribavljanja proteklo vrijeme zbog kojeg bi život te osobe bio ugrožen.

Ambulanta za bol

            Ambulanta za bol se nalazi u sklopu anesteziološke ambulante na 1. katu.

            Pregled bolesnika u Ambulanti za bol vrši specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja dr. Angelov Salopek, a za pregled se potrebno naručiti osobno ili putem telefona na broj 053/658 558. Za pregled je potrebna uputnica za specijalistički pregled kao i sva postojeća medicinska dokumentacija vezana uz dotadašnje liječenje akutne ili kronične boli (RTG slike, spec.nalazi, i sl.).

            Ambulanta za bol namijenjena je za liječenje akutne i kronične boli, a koja je prethodno već bila tretirana sa strane obiteljskog liječnika, neurologa, ortopeda i fizijatra.

 

 

            Za ambulantni pregled je potrebno kod Vašeg liječnika primarne zdravstvene zaštite pribaviti uputnicu za "Anesteziološki pregled".

            Molimo pacijente za strpljenje jer ponekad znaju čekati na anesteziološki pregled jer se tada anesteziolog nalazi u operacijskoj sali ili u hitnoj reanimaciji. Medicinska sestra će vas u tom slučaju obavijestiti o mogućoj dužini čekanja.

 

 

Opća Bolnica Gospić