KIRURGIJA

Voditelj odjela

prim. Suad Gačo, dr. med. spec. opće kirurgije i uzi spec. torakalne kir.

Telefon: 053/572-433; 053/658-546; 053/658-555

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonske informacije:

Svakim radnim danom: 13 – 14 h

 

Glavna sestra odjela 

Mirjana Mudrovčić , mag. med. techn.

Telefon: 053/572-433; 053/658-546; 053/658-555

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonske informacije:

Svakim radnim danom: 13 – 14 h

 

 

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM

Glavni instrumentar

 Ivica Lenić, med. techn.

Telefon: 053/572-671

 

VODIČ ZA PACIJENTE

Prijem na bolničko liječenje

Odjel prima pacijente na bolničko liječenje na osnovu uputnice koju izdaje nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite, dok se u hitnim slučajevima pacijenti mogu primiti i bez uputnice. O prijemu na bolničko liječenje odlučuje šef službe, odnosno dežurni liječnik. Prijem na bolničko liječenje se obavlja svaki radni dan za vrijeme radnog vremena, dok se u hitnim slučajevima obavlja u svako doba dana.Upis pacijenta obavlja se na centralnom prijemu  bolnice isti dan, a najkasnije slijedeći dan. Odjeću, obuću i druge osobne predmete pacijent ostavlja u garderobnom ormaru, ako već iste nije predao pratnji.

Potrebni dokumenti

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje, pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdravstvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu dopunskog osiguranja (ako ste ga ugovorili).). Pacijent koji nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama i bolničkom ležanju.

 

Preoperativna  priprema

Započinje sa liječnikom naše bolnice kada pacijent donosi odluku o operacijskom zahvatu,  u saglašava termin  operacije te  dobiva sve potrebne podatke potrebneza kvalitetnu preoperativnu pripremu.

Ovisno o vrsti operativnog zahvata, pacijent  dobiva upute o potrebnim laboratorijskim  i dijagnostičkim pretragama koje nužno mora obaviti prije predviđenog operacijskog zahvata, a koji

ne smiju biti stariji od 30 dana.

Pretrage

Omogućuju procjenu općeg zdravstvenog stanja nužno zbog anestezije i kirurškog zahvata, iste za sve operacije:

  • osnovne,rutinske laboratorijske pretrage krvi (hematološke pretrage krvi, biokemijske pretrage krvi, koagulacijske pretrage krvi)
  • elektrodinamske pretrage (ekg)
  • radiološke pretrage (RTGsnimka srca i pluća)
  • mišljenje interniste/anesteziologa

Posjete bolesnicima

Vrijeme posjeta – radnim dan  od 15.00 h do 17.00 h

Vikendom i blagdanom: 13 – 16 h

 

Otpusti pacijenata

O otpuštanju iz ustanove odlučuje voditelj službe, odnosno dežurni liječnik. Otpuštanje pacijenata iz bolnice u pravilu se obavlja od 8 do 13 sati svakog radnog dana, a u pravilu se odluka o otpuštanju mora priopćiti pacijentu najmanje 24 sata prije nego što napusti bolnicu. Ako se pacijent upućuje na daljnje liječenje, voditelj službe/odjela u kojoj je pacijent dotad bio liječen, osigurat će po  potrebi prijevoz i eventualnu pratnju.

Opća Bolnica Gospić