KIRURGIJA

Voditelj odjela

Branko Garković , dr. med. specjalist opće kirurgije

Telefon: 053/560-653

Glavna sestra odjela 

Mirjana Mudrovčić , bacc. med. techn.

Telefon: 053/560-653

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM

Glavni instrumentar

  Ivica Lenić, med. techn.

Telefon: 053/572-671

 

VODIČ ZA PACIJENTE

Prijem na bolničko liječenje

Odjel prima pacijente na bolničko liječenje na osnovu uputnice koju izdaje nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite, dok se u hitnim slučajevima pacijenti mogu primiti i bez uputnice. O prijemu na bolničko liječenje odlučuje šef službe, odnosno dežurni liječnik. Prijem na bolničko liječenje se obavlja svaki radni dan za vrijeme radnog vremena, dok se u hitnim slučajevima obavlja u svako doba dana.Upis pacijenta obavlja se na centralnom prijemu  bolnice isti dan, a najkasnije slijedeći dan. Odjeću, obuću i druge osobne predmete pacijent ostavlja u garderobnom ormaru, ako već iste nije predao pratnji.

Potrebni dokumenti

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje, pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdravstvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu dopunskog osiguranja (ako ste ga ugovorili). Također je preporučljivo sa sobom donijeti prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje laboratorijske nalaze, RTG snimke , ekg, KG, RH.,internista (djeca pedijatra ) , anesteziolog, kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici (naravno, ako postoje). Pacijent koji nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama i bolničkom ležanju.

Posjete bolesnicima

Vrijeme posjeta – radnim dan  od 15.00 h do 17.00 h

Subotom i nedjeljom 13 h – 16 h

Informacije za bolesnike radnim danom od 13.00 h do 14.00 h

Otpusti pacijenata

O otpuštanju iz ustanove odlučuje voditelj službe, odnosno dežurni liječnik. Otpuštanje pacijenata iz bolnice u pravilu se obavlja od 8 do 13 sati svakog radnog dana, a u pravilu se odluka o otpuštanju mora priopćiti pacijentu najmanje 24 sata prije nego što napusti bolnicu. Ako se pacijent upućuje na daljnje liječenje, voditelj službe/odjela u kojoj je pacijent dotad bio liječen, osigurat će po  potrebi prijevoz i eventualnu pratnju.

Opća Bolnica Gospić