Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kvalitetu zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Članove imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, a čine ga predstavnici svih djelatnosti koje se obavljaju u Općoj bolnici Gospić. Povjerenstvo donosi Pravilnik o svom radu.

Članovi i predsjednik Povjerenstva za kvalitetu:

  1. Ivanka Krmpotić, dr.med., spec. interne medicine – predsjednik
  2. Branko Garković, dr.med., spec. kirurgije – član
  3. Linda Hibravi Kosić, dr.med. spec. pedijatrije – član
  4. Mirjana Pećina, dr.med., spec. gihnekologije i opstetricije – član

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

  • vodi registar OB Gospić o umrlim pacijentima,
  • vodi registar OB Gospić o neočekivanim neželjenim događajima i ostalim neželjenim događajima  sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,
  • provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije OB Gospić,
  • obavlja i druge poslove temeljem posebnih propisa.
Opća Bolnica Gospić