Ponedjeljak, 19 Lipanj 2023 13:38

Izdašna financijska pomoć Vlade Republike Hrvatske Općoj bolnici Gospić

logo3

 

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem, od 15.06.2023. godine, sanirat će se dio dugova bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Kriterij je ročnost, a za županijske bolnice namijenjeno je 25 596 015,00 eura, a sredstva će se isplatiti na račun županija kao osnivača bolničkih zdravstvenih ustanova.

Ove godine je Ličko-senjskoj županiji  na čelu sa županom Ernestom Petryjem, doznačeno 494 162,00 eura za potrebe podmirenja dijela dospjelih obveza dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala Opće bolnice Gospić.

Kako nam je rekla ravnateljica Opće bolnice Gospić mr. Sandra Čubelić, dr. med. na današnji dan Bolnica ima dug prema dobavljačima lijekova i potrošnog materijala u iznosu 1 272 962, 50 eura, te će ova financijska pomoć  Vlade Republike Hrvatske, dug, smanjiti za 40 %, što će u zadnjih 10 godina biti najniža svota dospjelog dugovanja naše najveće zdravstvene ustanove u Ličko-senjskoj županiji, koja uz vanjske suradnike zapošljava oko 300 ljudi.

Smatramo da je ovim postupom nagrađen trud djelatnika Opće bolnice Gospić, kao prve akreditirane bolnice u javno-zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, te koristimo priliku da se zahvalimo Premijeru i Županu na navedenoj financijskoj pomoći.

Želja za napretkom ove ustanove očituje se u konstantnom timskom radu koji se projicira kroz prijavljena dva EU projekta, jedan se odnosi na energetsku efikasnost bolnice, što bi značilo novu ovojnicu uz izmjenu energenta, dok se drugi odnosi na izgradnju podzemne garaže, konferencijske dvorane, te dodatnih zdravstvenih sadržaja za čiju projektnu dokumentaciju su već odobrena sredstva.

Opća Bolnica Gospić