Četvrtak, 24 Kolovoz 2017 13:16

Obavijest o EU projektu

 

EU zastava

 

 EU PROJEKT

Opća bolnica Gospić sklopila je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih  i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. pod nazivom „Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Gospić“.

 

Ugovor je potpisan 24.08.2017. Ovaj projekt se uklapa u ciljeve propisane Nacionalnim planom razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj.  Provedbom ovog projekta značajno će se poboljšati liječenje pacijenata i zdravstvenih usluga koja im se pruža. Također će se poboljšati  uvjeti za rad zaposlenika bolnice kao i efikasnost poslovanja opće bolnice Gospić.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije određena je na iznos od 20.932.340,12 kuna koja podrazumijeva rekonstrukciju operacijskog bloka, dogradnju dnevna bolnice te nabavu pripadajuće medicinske i nemedicinsko – tehničke opreme.

Postotak sufinanciranja je 100% koji predstavlja omjer dodijeljenih bespovratnih sredstava i Ukupno prihvatljivih troškova

 

Opća Bolnica Gospić