Ponedjeljak, 11 Studeni 2019 10:46

HRVATSKI NACIONALNI SAVEZ SESTRINSTVA CROATIAN NATIONAL NURSES FEDERATION

slika 014. Međunarodni kongres "IDENTITET MEDICINSKE SESTRE U SVJETLU PROMJENA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA"

4. Međunarodni kongres "IDENTITET MEDICINSKE SESTRE U SVJETLU PROMJENA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA"  4. Međunarodni kongres "IDENTITET MEDICINSKE SESTRE U SVJETLU PROMJENA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA" 4th International Congress "NURSES IDENTITY IN THE LIGHT OF THE CHANGES IN HEALTHCARE SYSTEM"  VODICE 07. - 10. studenog 2019. 07 - 10 November 2019NAŠE ISKUSTVO SA MASOVNIM NESREĆAMA-OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Manda Pavičić Naglić, Ruža Uremović, Marina Župan OB Gospić Masovna nesreća je zapravo situacija u kojoj su raspoloživi resursi nedovoljni za neposrednu medicinsku pomoć. Da bi neku nezgodu proglasili masovnom nesrećom za nas uz broj ozlijeđenih ili umrlih,vrlo bitnu ulogu ima i spremnost bolničkog sustava za prihvat unesrećenih, kao i sama kadrovska struktura zaposlenika, te potreban prostor i oprema za prihvat unesrećenih. Slijedom navedenog unatrag sedam godina nase suočavanje sa masovnim nesrećama, sam prihvat unesrećenih, te pružanje potrebne zdravstvene skrbi, je svakako najviše bilo istaknuto zbog prihvata unesrećenih iz prometnih nezgoda: 2012 godine 51-a unesrećena osoba; 2013 godine 17 unesrećenih osoba. Sama organizacija rada toga dana bila je predviđena prema redovnom rasporedu rada, no međutim nakon dojave o masovnoj nesreći, poduzimali smo sve korake da bismo na što adekvatniji način zbrinuli unesrećene. Znajući svoje mogućnosti, a dobrom koordinacijom i informiranosti o stanju unesrećenih po trijažnim kategorijama, mogućim ozljedama unesrećenih, dobivši ih od strane djelatnika Zavoda za HMP ispostava Gospić, uvelike nam je pomoglo pri organizaciji bolničke službe za prihvat unesrećenih. Dobivši pravovremeno potrebne informacije mogli smo na vrijeme, zapravo prije samog dolaska unesrećenih osigurati dovoljan broj zdravstvenog osoblja ( liječnika, medicinskih sestara, anestezioloških tehničara, instrumentara), te pomoćnog osoblja. Uspješno provedenom trijažom u bolničkom sustavu, ipak najveći broj unesrećenih klasificiran je trijažnom kategorijom 4 i 5.

1 clan
1 clanak
1clana
1/3 
stop fwd

Opća Bolnica Gospić