Javna nabava

Članak 13. ZJN

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga sukladno čl.18 točci 3. Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o Jednostavnoj nabavi roba radova i usluga

 

REGISTAR UGOVORA - 2018. GODINA

REGISTAR UGOVORA – 2017. GODINA

REGISTAR UGOVORA – 2016. GODINA

REGISTAR UGOVORA – 2015. GODINA

REGISTAR UGOVORA – 2014. GODINA

REGISTAR UGOVORA – 2013. GODINA

12.09.2019.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu tehničkih usluga

11.09.2019
Usluga pranja bolničkog rublja

08.08.2019.
Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi

08.08.2019
Inkubator

02.08.2019.
Kanile

02.08.2019
Laboratorijski reagensi za biokemiju i imonokemiju

25.07.2019
Endoskopski stup

25.07.2019
Predmet nabave Cikloergometar

25.07.2019
Predmet nabave Inkubator

26.06.2019
Jednokratni nekemijski potrošni medicinski materijal i hematološko potrošni materijal

11.06.2019
Jednogodišnje redovno servisno održavanje medicinskih uređaja i opreme proizvođača Shimadzu

04.06.2019.
Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološko potrošni materijal

22.05.2019
Jednogodišnje redovno servisno održavanje medicinskog uređaja i opreme proizvođača Shimadzu

07.05.2019
Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

06.05.2019.
Naprave i instrumenti za transfuziju i infuziju

06.05.2019.
Ortopedski implantati

02.05.2019.
Krvne linije za hemodijalizu

10.04.2019.
Naprave i instrumenti za transfuziju i infuziju

10.04.2019
Medicinski potrošni materijal

03.04.2019
Reagensi za hematološki analizator

20.03.2019.
DN – Reagensi za ispitivanje krvi

15.02.2019.
Rukavice

15.02.2019.
Toneri i ostali informatički potrošni materijal

04.02.2019.
Usluge pranja rublja

04.02.2019.
Tehničke usluge

25.01.2019
Zamjena podzemnog cjevovoda grijanja

15.01.2019
Filmovi za rendgensko snimanje

13.12.2018.
Usluga osiguranja motornih vozila

13.12.2018.
Usluga osiguranja i odgovornosti

13.12.2018.
Usluga osiguranja imovine

05.12.2018.
Tehničke usluge

05.12.2018
Poziv za dostavu Ponuda za nabavu usluge pranja bolničkog rublja

05.12.2018.
Odluka o odabiru za jednogodišnju isporuku poštanskih usluga.

27.11.2018
Hematološki analizator

14.11.2018
Poziv za dostavu ponuda - Poštanske usluge

07.11.2018
Totalne endoproteze kuka

05.11.2018.
Hematološki analizator

29.10.2018.
Biokemijski analizator

25.09.2018.
Zamjena podzemnog cjevovoda od kotlovnice do bolnice

28.08.2018.
Sprave za prijelom,vijci i pločice

28.08.2018.
Instrumenti za anesteziju i reanimaciju

28.08.2018
Dokumentacija za nadmetanje - Remont dizala Opće bolnice Gospić

16.08.2018.
Nabava Kanile

30.07.2018
Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi

30.07.2018
Laboratorijski reagensi za biokemiju i imunokemiju jednakovrijedan kao za dimansion exl

Opća Bolnica Gospić